Κατηγορίες

Προσφορές

Πληρωμές

Ηχεία

Παθητικά

Ενεργά

Προτεινόμενα Προϊόντα

FBT HiMaxx 40a, 650w, active

€ 960 ΑΓΟΡΑ

FBT HiMaxx 60a, 900w, active

€ 1290 ΑΓΟΡΑ

Electrovoice ZLX-12P, 1000w

€ 385 ΑΓΟΡΑ